TOEGANGSCHARTER TOT DE SITE VAN DE PROVINCIE WAALS- BRABANT

Gelieve volgende voorwaarden aandachtig te lezen: door deze website te raadplegen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wenst u ze niet te aanvaarden, onthoud u dan van de toegang en het gebruik van de website of de informatie die ze bevat.

Op de website van de Provincie Waals-Brabant vindt u tal van pagina's met informatie in het Frans. Aan een Nederlandse, Engelse en Duitse versie wordt momenteel gewerkt.

U vindt er ook

 • documenten, uitgegeven door de Provincie Waals-Brabant, die bestemd zijn voor het grote publiek, en die omgezet zijn in documenten die elektronisch kunnen gebruikt worden. (Dit type van documenten komt er geleidelijk aan.)
 • een onthaalpagina die u een globale beschrijving van de website geeft.
 • een interne zoekmotor die alle opzoekingen toelaat op de website.

De Provincie Waals-Brabant engageert zich om

 • regelmatig de beschikbare informatie te actualiseren.
 • u de mogelijkheid te geven onze diensten te contacteren per e-mail. Wij zullen deze berichten zo snel mogelijk beantwoorden, hetzij per e-mail, hetzij per gewone post.
 • zo snel mogelijk elke foutieve informatie te verbeteren en elk technisch probleem op te lossen. Indien u ons een fout signaleert, zullen wij ze zo spoedig mogelijk rechtzetten (gelieve de URL van de betrokken pagina mee te delen).
 • aandachtig uw voorstellen tot verbetering van de website te onderzoeken, echter zonder engagement van onzentwege.

Beperkende clausule aangaande verantwoordelijkheid

 • De website van de Provincie Waals-Brabant heeft als doel actuele en precieze informatie te verstrekken. Het kan niettemin gebeuren dat bepaalde informatie niet volledig of geactualiseerd is. De Provincie Waals-Brabant zal de nodige inspanningen doen om elke aangeduide vergissing te verbeteren.
 • De informatie die verstrekt wordt door de website van de Provincie Waals-Brabant is algemeen van aard en slaat niet op de specifieke situatie van een fysiek of rechtspersoon.
 • De Provincie Waals-Brabant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor elke mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou kunnen oplopen ten gevolge van uw toegang tot de huidige website en het gebruik ervan, behalve in geval van kwade trouw of zware fout.
 • Deze website bevat links naar andere websites waarover de Provincie Waals-Brabant geen enkele controle heeft en waarvoor ze geen enkele verantwoordelijkheid kan opnemen. Zij engageert zich om zo snel mogelijk, van zodra ze er kennis van krijgt, alle links naar illegale sites te verwijderen.
 • Door een link te creëren naar een andere website of een andere website toe te laten een link te maken naar haar website, geeft de Provincie Waals-Brabant geen enkele impliciete of expliciete appreciatie voor de kwaliteit en de eerbaarheid van deze website.

Bescherming van de intellectuele rechten op de website en haar inhoud

 • Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze website en meer bepaald maar niet uitsluitend de foto’s, teksten, logo’s, lay-out, tekeningen, slagzinnen, commerciële namen en andere elementen, zijn voorbehouden. Zij zijn beschermd door de wettelijke teksten en nationale en internationale reglementeringen die dienen gerespecteerd te worden door elke bezoeker van de website.
 • Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Provincie Waals-Brabant of eventueel andere rechthebbenden, is elke reproductie of gebruik voor publieke toepassing, onder welke vorm ook, van deze website en haar inhoud verboden.
 • U hebt niettemin het recht beperkte delen van de inhoud van deze website te gebruiken zonder voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat u vermeldt dat het origineel document gerealiseerd werd door de Provincie Waals-Brabant en u een link vermeldt naar de website van de Provincie Waals-Brabant. In geen enkel geval mag deze publicatie vergoed worden, onder welke vorm ook.

Gegevens van persoonlijke aard

De Provincie Waals-Brabant is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van persoonlijke aard die u haar toevertrouwt tijdens uw navigatie op haar website. Die gegevens worden verzameld om uw vragen te behandelen.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht tot toegang, wijziging en in bepaalde omstandigheden verwijdering van de gegevens over uw persoon. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich richten tot de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens:

Herve Champagne

Information Officer
Avenue Einstein 2, 1300 Wavre.

Nieuws van de provincie Waals-Brabant

Nieuws

adres

Het Provinciaal domein van Bois des Rêves
Allée du Bois des Rêves 1
1340 Ottignies

Toegang

Wagen

 • Snelweg E411
 • Brussel-Namen (Namur)
 • Uitrit n°9 (Corroy-le-Grand)
 • Richting Nijvel (Nivelles); RN 25, Uitrit "Bois des Rêves";
 • Signalering van het centrum van Ottignies.

Openbaar Vervoer

Uw route op Google Map

Openingsuren

oktober - maart Clock7.00 u - 18 u april, mei en september Clock6.00 u - 20.00 u Horaire d'été (juin-juillet-août) 6h00 - 21h00

Contact

phone010 41 60 72 Fax010 41 14 00 Neem contact met ons

AccesibilityHet gebied is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit